The Repository of VTEI
id: 27069
Title: Система оподаткування доходів фізичних осіб
Authors: Нікітішин А.О.
Keywords: система оподаткування, податок з доходів фізичних осіб, податкові відносини, адміністрування податків, податкове регулювання, податкові надходження
Date of publication: 2021-04-07 20:26:38
Last changes: 2021-04-07 20:26:38
Year of publication: 2009
Summary: В роботі розкрито сутність податків з доходів фізичних осіб, їх функції і значення в системі фінансово-економічного регулювання. Здійснено аналіз теоретичних, методологічних та практичних аспектів системи оподаткування доходів фізичних осіб в умовах її реформування. Узагальнено історичний досвід розвитку вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування доходів фізичних осіб. Удосконалено механізм планування показників доходів по податку з доходів фізичних осіб, у тому числі інституційні і динамічні співвідношення показників надходжень цього податку. Визначено напрями адаптації вітчизняної системи оподаткування доходів фізичних осіб в контексті міжнародної інтеграції. Запропоновано методологічні засади податкового регулювання доходів фізичних осіб, визначено методологічні засади податкового адміністрування, обґрунтовано необхідність інституційних змін системи податкового обліку надходжень по податку з доходів фізичних осіб, перебудови системи надання податкових соціальних пільг.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27069
Publication type: Автореферат
Publication: : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08. Київ, 2009. 20 с.
In the collections: Автореферати/
Published by: Адміністратор
File : 27069.pdf Size : 309482 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge