The Repository of VTEI
id: 27090
Title: Концептуальні засади інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту промислових підприємств
Authors: Даценко Г. В.
Keywords: інформаційне забезпечення, внутрішній аудит, бухгалтерський облік, фінансова звітність, фінансово-господарська діяльність, підприємство.
Date of publication: 2021-04-12 10:54:16
Last changes: 2021-04-12 10:54:16
Year of publication: 2020
Summary: У статті досліджено питання інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту промислових підприємств. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю ефективного попередження та своєчасного виявлення й усунення помилок, а отже, інформаційне забезпечення здійснює проведення перевірки, моделювання й аналіз даних щодо встановлення їх повноти, якості, правомірності та достовірності. Виокремлено основні проблеми, які спричиняють порушення роботи під час використання бухгалтерських інформаційних систем на промисловому підприємстві. Досліджено складники інформаційного забезпечення, серед яких виділено вхідну, вихідну та внутрішню інформацію.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27090
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2020. Вип. 33. Ч. 1. С. 45-48.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27090.pdf Size : 281035 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge