The Repository of VTEI
id: 27095
Title: Стратегічний управлінський облік: робоча програма. ОС "магістр", спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Облік і оподаткування
Authors: Гладій І.О.
Keywords: управлінський облік, стратегія, збалансована система показників, управління вартістю підприємства
Date of publication: 2021-04-12 16:50:00
Last changes: 2021-04-12 16:50:00
Year of publication: 2020
Summary: Дисципліна «Стратегічний управлінський облік» спрямована на формування знань з теорії організації та методології стратегічного управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку, опрацювання питань побудови стратегічного управлінського обліку підприємства, як складової формування та належного функціонування облікового процесу, організація його інформаційного, технічного, програмного, кадрового та організаційного забезпечення, розробка напрацювань щодо удосконалення та розвитку облікового процесу суб’єкта господарювання.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27095
Publication type: Робоча програма
Publication: Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 20 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27095.pdf Size : 298960 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge