The Repository of VTEI
id: 27099
Title: Інформаційні системи і технології в обліку: опорний конспект лекцій
Authors: Гладій І.О., Бондар Т.Л.
Keywords: облік, автоматизована система, програмне забезпечення
Date of publication: 2021-04-12 17:22:48
Last changes: 2021-04-12 17:22:48
Year of publication: 2019
Summary: Дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку» передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних умінь роботи в електронному інформаційному середовищі на основі різних програмних платформ. Головною метою дисципліни є формування прогресивних постановок
облікових задач, які у подальшому можуть бути реалізовані для впровадження
на підприємствах сучасних автоматичних систем бухгалтерського обліку (ІСБО),
що базуються на інноваційних інформаційних технологіях (ІІТ).
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27099
Publication type: Опорний конспект лекцій
Publication: Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 75 с.
In the collections: Опорні конспекти лекцій/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27099.pdf Size : 3247749 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge