The Repository of VTEI
id: 27101
Title: Управлінський облік у міжнародних корпораціях: методичн рекомендації до самостійної роботи. ОМ "магістр"
Authors: Гладій І.О.
Keywords: управлінський облік, корпорації, витрати, доходи, ціноутворення
Date of publication: 2021-04-13 10:04:51
Last changes: 2021-04-13 10:04:51
Year of publication: 2019
Summary: Метою дисципліни «Управлінський облік у міжнародних корпораціях» є
оволодіння теоретичними знаннями та набуття практичних навиків щодо
організації та методики ведення управлінського обліку в міжнародних
корпораціях в умовах євроінтеграції. Завданнями дисципліни є:
 вивчення студентом змісту поняття «управлінський облік у міжнародних
корпораціях», його принципів та організаційних засад;
 надання необхідних теоретичних знань щодо організації та здійснення
управлінського обліку в умовах стратегічної направленості діяльності
міжнародних корпорацій;
 надання вмінь та навичок з питань здійснення трансфертного
ціноутворення, управління товарно-матеріальними цінностями та
бюджетування діяльності міжнародних корпорацій;
 оволодіння здобувачами практичними навичками формування
управлінської корпоративної звітності міжнародних корпорацій.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27101
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 29 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27101.pdf Size : 346425 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge