The Repository of VTEI
id: 27104
Title: Управлінський облік: робоча програма
Authors: Гладій І.О.
Keywords: управлінський облік, доходи, витрати, бюджетування
Date of publication: 2021-04-13 10:10:00
Last changes: 2021-04-13 10:10:00
Year of publication: 2019
Summary: Вивчення дисципліни «Управлінський облік» спрямоване на оволодіння
здобувачами вищої освіти теоретико-методологічних засад та набуття
практичних навичок щодо використання облікової інформації для аналізу
діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень. Тривалість
успішного функціонування будь-якого підприємства завжди залежала від
ефективності прийнятих їх керівництвом рішень. Для прийняття таких рішень
як у поточній виробничій діяльності, так і під час розробки стратегічних шляхів
і напрямків господарювання підприємства необхідна відповідна інформаційна
система. Саме такою інформаційною системою, яка здатна забезпечити
прийняття обґрунтованих своєчасних рішень менеджерами усіх рівнів, є
управлінський облік.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27104
Publication type: Робоча програма
Publication: Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 26 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27104.pdf Size : 306905 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge