The Repository of VTEI
id: 27110
Title: Проблеми оцінювання фінансового стану підприємств за результатами аудиторської перевірки
Authors: Даценко Г. В.
Keywords: внутрішній аудит, аудиторська перевірка, фінансова звітність, внутрішній контроль, виробничо-господарська діяльність, підприємство.
Date of publication: 2021-04-19 11:11:05
Last changes: 2021-04-19 11:11:05
Year of publication: 2020
Summary: Доведено важливість аудиторської перевірки як одного з методів внутрішнього контролю, що забезпечує запобігання зловживанню і своєчасне реагування на виявлені недоліки для недопущення їх у майбутньому. Доведено, що ефективність аудиторської перевірки забезпечує відповідність поставлених під час його здійснення цілей фактично досягнутим.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27110
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2020. Вип. 5 (145). С. 29-33.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27110.pdf Size : 408655 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge