The Repository of VTEI
id: 27122
Title: Модель інтегральної оцінки цифрового врядування на місцевому рівні.
Authors: Ніколіна І.І.
Keywords: цифровізація, цифрове врядування, оцінка, математична модель, місцевий рівень, територіальна громада
Date of publication: 2021-05-05 14:46:09
Last changes: 2021-05-05 14:46:09
Year of publication: 2020
Summary: Обґрунтовано, що концептуальні підходи глобальних індексів щодо оцінки розвитку цифрового суспільства та цифрового врядування будуть корисними задля розробки аналітичних інструментів, адаптованих до специфіки контенту цифрового врядування на місцевому рівні. Запропоновано власну модель адаптовану до специфіки рівня територіальних громад з метою комплексного розуміння рівня цифрового врядування на місцевому рівні. З метою апробації розробленої методики здійснено оцінку цифрового врядування Вінницької міської об’єднаної територіальної громади впродовж 2014-2018 рр. Доведено, що авторська методика дозволяє провести системний аналіз стану цифровізації публічного управління та адміністрування на рівні територіальних громад
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27122
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Ефективність державного управління : зб. наук. пр. / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2020. Вип. 4 (65). Ч. 1. С. 155-166.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27122.pdf Size : 1763420 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge