The Repository of VTEI
id: 27129
Title: Формування комплексної стратегії маркетингу готельних послуг
Authors: Рябенька М.О., Постова В.В.
Keywords: готельні послуги; стратегія; маркетингова стратегія; показники ефективності; інтегральний показник реалізації стратегії.
Date of publication: 2021-05-19 15:21:36
Last changes: 2021-05-19 15:21:36
Year of publication: 2021
Summary: У статті обґрунтовано концептуальний підхід до формування комплексної стратегії розвитку маркетингу готельних послуг в умовах нестабільної ринкової середовища. Розглянуто фактори впливу на розвиток регіонального ринку готельних послуг. Наведена схема формування і реалізації комплексної стратегії, орієнтованої на споживача. Узагальнено та проаналізовано моделі поведінки споживачів готельних послуг з метою виявлення ефективних інструментів і технологій маркетингового впливу. Обґрунтовано концептуальні положення щодо формування комплексної стратегії маркетингу готельних послуг, що забезпечує його орієнтацію на споживача. Надані рекомендації щодо практичної реалізації цих положень. Доведено, що обов’язковою умовою реалізації комплексної стратегії розвитку маркетингу готельних послуг є розробка системи показників, які виступають в якості індикаторів досягнення стратегічних маркетингових цілей готелів. Для розрахунку інтегрального показника оцінки ефективності реалізації стратегічних напрямків розвитку маркетингу готельних послуг, орієнтованої на споживача, запропоновано адитивний підхід.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27129
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Ефективна економіка. 2021. № 4. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.110
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27129.pdf Size : 233488 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge