The Repository of VTEI
id: 27188
Title: Методологічні основи формування та розвитку податкового регулювання
Authors: Нікітішин А.О.
Keywords: податок, податкове регулювання, податкова політика, податкова система, оподаткування, бюджет, соціально-економічний розвиток, платник податків.
Date of publication: 2021-08-30 11:20:15
Last changes: 2021-08-30 11:20:15
Year of publication: 2020
Summary: Розкрито методологічні основи формування та розвитку податкового регулювання в умовах економічних перетворень з урахуванням рівня розвитку інституційного середовища країни. Показано доцільність використання інституційного підходу до податкового регулювання, що дасть можливість підвищити його дієвість та результативність. Доведено важливість вдосконалення податкових інституційних механізмів в рамках державної податкової політики для забезпечення економічного розвитку, адаптації фінансової політики до циклічних коливань, повної зайнятості населення, зменшення нерівності в доходах, стабільність цін на товари та послуги. Обґрунтовано, що податкове регулювання має забезпечувати цілеспрямований вплив на темпи та якість економічного і соціального розвитку країни на основі удосконалення інституційного забезпечення соціально-економічних перетворень.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27188
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Вип. 1 (24). С. 215–220.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27188.pdf Size : 195586 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge