The Repository of VTEI
id: 27189
Title: “Перевернуте навчання” як студентоцентрований підхід до викладання іноземних мов
Authors: Довгань Л.І.
Keywords: методика; “перевернуте навчання”; змішане навчання; студентоцентризм; вивчення іноземних мов.
Date of publication: 2021-08-31 10:22:45
Last changes: 2021-08-31 10:22:45
Year of publication: 2021
Summary: У статті досліджено методику “перевернутого навчання” як структурного елементу студентоцентрованого підходу до викладання іноземних мов у закладах вищої освіти. Визначено характерні особливості значеної методики навчання. Окреслено переваги та обмеження застосування методики
“перевернутого навчання”. Проаналізовано сприйняття та готовність до застосування методики “перевернутого
навчання” при викладанні іноземних мов у закладах вищої освіти. Зазначено, що застосування методики
“перевернутого навчання” сприяє індивідуалізації та активізації процесу навчання, стимулює розвиток у здобувачів вищої освіти вмінь самостійної роботи та формує у них відповідальне ставлення до навчання
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27189
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Молодь і ринок. 2021. №5-6 (191-192). С. 104-108.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27189.pdf Size : 367249 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge