The Repository of VTEI
id: 27191
Title: Оцінка податку на доходи фізичних осіб як фіскального показника
Authors: Гнидюк І.В., Уманець Л.В., Гончаренко Т.В.
Keywords: податок на доходи фізичних осіб, фіскальна ефективність, бюджет, публічні фінанси, соціальний ефект
Date of publication: 2021-09-01 11:00:26
Last changes: 2021-09-01 11:00:26
Year of publication: 2021
Summary: Метою статті є дослідження фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Доведено, що для спрощення адмініструван-ня ПДФО доцільним є групування складових сукупного доходу платника податку за відповідними критеріями. Результати дослідження ще раз підтверджують той факт, що найважливіша роль податку на доходи фізичних осіб полягає в тому, що він регулює грошові кошти (доходи) населення та стимулює використання робочої сили, а також є вагомим джерелом доходів Зведеного бюджету України. Для розкриття теми дослідження авторами розраховано фіскальну значущість ПДФО в бюджеті держави, яка має тенденцію до збільшення та фіскальну значущість ПДФО у ВВП держави. Також проведено аналіз ефективності збору податкових надходжень з використанням ряду коефіцієнтів, одним із яких є коефіцієнт збирання ПДФО. Оцінивши мобілізовану суму надходжень податку на доходи фізичних осіб і податкових надходжень до бюджету від запланованих, доведено, що ефективність податкового адміністрування ПДФО є досить значною та наближеною до 1. Тобто, рівень витрат населення на утримання апарату ДПС України зменшується швидшими темпами, аніж кількість самого населення, що є позитивним моментом. У результаті проведеного аналізу фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб зроблено висновок, що податкове управління при певній системі реалізованих податкових рішень погіршується, і фіскальна значущість податку на доходи фізичних осіб у бюджеті та ВВП дер-жави знижується, а реальна величина надходжень від цього податку зменшується. Оцінка ефективності податку на доходи фізичних осіб за наведеними показниками дозволить точніше планувати надходження цього податку до бюджету, допоможе при розробці заходів з удосконалення регулюючої та фіскальної дії ПДФО, усунення недоліків у його податковому механізмі, формування раціональної структури податкових доходів
бюджету, сприятиме розробці ефективної податкової політики.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27191
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Бізнес Інформ. 2021. № 2. C. 279–285.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27191.pdf Size : 832950 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge