The Repository of VTEI
id: 27193
Title: Бюджетна стійкість місцевих бюджетів ОТГ Вінницької області
Authors: Гнидюк І.В., Ціпцюра О.Ю.
Keywords: місцевий бюджет, децентралізація, регі- он, доходи, видатки, бюджетна стійкість, міжбюджетне вирів- нювання
Date of publication: 2021-09-01 11:01:36
Last changes: 2021-09-01 11:01:36
Year of publication: 2020
Summary: У статті проведений аналіз бюджетної стійкості об’єднаних
територіальних громад Вінницького регіону на основі джерел
формування вхідних та вихідних потоків місцевих бюджетів.
Дослідження засвідчує позитивні сторони проведення рефор-
ми децентралізації та її вплив на фінансову спроможність
територіальних громад Вінницького регіону. Окрім того, дове-
дено, що дохідна частина місцевих бюджетів мала позитивну
тенденцію до збільшення, але вони все ще є залежними від
бюджету вищого рівня та не є фінансово самостійними. На
основі отриманих результатів запропоновано шляхи зміцнення
фінансової стійкості бюджетів територіальних громад в умо-
вах переформатування бюджетної системи України. Потрібно
удосконалити механізми перерозподілу податків, підвищити
ефективність витрачання коштів місцевого бюджету, здійснити
внесення змін та доповнень до законодавчої та нормативно-
правової бази, яка регулює питання фінансового забезпечення
органів місцевого самоврядування, підвищити ефективність
використання бюджетних коштів на місцевому рівні.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27193
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Приазовський економічний вісник. Класичний приватний університет. 2020. № 6(23). С. 225-229
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27193.pdf Size : 3416499 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge