The Repository of VTEI
id: 27195
Title: Децентралізація бюджетної системи: досвід Словаччини та перспектива для України
Authors: Гнидюк І.В.
Keywords: децентралізація, бюджетна система, державний бюджет, місцевий бюджет, муніципалітет, адміністративно-територіальна реформа.
Date of publication: 2021-09-01 11:02:59
Last changes: 2021-09-01 11:02:59
Year of publication: 2015
Summary: Метою статті є вивчення досвіду децентралізації бюджетної системи Словаччини та визначення найбільш прийнятного вектору реалізації даної реформи в Україні. Розкрито причини здійснення децентралізації управління бюджетною системою, досліджено особливості становлення і розвитку інститутів місцевого самоуправління в Словаччині. Проаналізовано модель публічного адміністрування Словаччини та схему формування доходів бюджетів різних рівнів цієї країни. Приділено увагу питанню визначення оптимального розподілу повноважень між центральною владою та місцевим самоврядуванням, що є невід’ємною умовою ефективного функціонування фінансової системи в цілому. Як вважає автор, першочерговим завданням для України сьогодні є зростання доходів місцевих бюджетів за рахунок децентралізації системи управління державними фінансами. Саме тому важливо оцінити стан децентралізації вітчизняної бюджетної системи, визначити пріоритетні напрямки її проведення та виявити фактори що уповільнюють процес децентралізації в Україні. На основі вивчення особливостей та результатів бюджетної реформи Словаччини обґрунтовано пропозиції щодо здійснення аналогічної реформи в Україні.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27195
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Облік і фінанси. 2015. № 3. С. 80-87.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27195.pdf Size : 332643 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge