The Repository of VTEI
id: 27199
Title: Податкове регулювання як складова соціального розвитку суспільства
Authors: Нікітішин А.О.
Keywords: податок, оподаткування, податкове регулювання, суспільство, механізм податкового регулювання, соціальна сфера.
Date of publication: 2021-09-06 16:32:41
Last changes: 2021-09-06 16:32:41
Year of publication: 2017
Summary: Розкрито економічну сутність сучасного податкового регулювання як складової соціального розвитку суспільства та показано його важливість
в стратегії соціально-економічного розвитку суспільства. Виділено напрями, типові інструменти та елементи вітчизняного механізму податкового регулювання соціальної сфери. Наведено та систематизовано основні фінансові інструменти підтримки сім’ї в країнах – членах Європейського Союзу, виявлено їх різновекторність та відсутність єдиного підходу. Встановлено, що результатом податкових реформ початку XXI ст.
у країнах ОЕСР стало зменшення середніх ставок податку на доходи фізичних осіб та внесків на соціальне забезпечення працівників і роботодавців. Розроблено методичні та практичні рекомендації щодо оцінки результативності реалізації соціального змісту податкової та бюджетної
політики на основі показника максимальної потенціальної соціальної податкової квоти в сучасних інституційних умовах, що дозволить посилити їх роль, синхронність реалізації та синергетичні ефекти в соціальному розвитку суспільства. Проведено аналіз показників реалізації соціального змісту фіскальної політики у 2014–2016 рр. в Україні та визначено головні її тенденції.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27199
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Бізнес Інформ. 2017. № 9. С. 240-250.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27199.pdf Size : 934424 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge