The Repository of VTEI
id: 27201
Title: Податкова політика в умовах економічних перетворень: монографія
Authors: Нікітішин А.О.
Keywords: Податок, податкова політика, податкове регулювання
Date of publication: 2021-09-08 10:02:06
Last changes: 2021-09-08 10:02:06
Year of publication: 2020
Summary: У монографії розглянуто теоретичні та методологічні засади формування та реалізації податкової політики в
умовах економічних перетворень. Розкрито сутність та роль податкової політики як інструменту забезпечення
соціально-економічного розвитку країни. Показано інституційну трансформацію системи формування податкових надходжень бюджету країни у довгостроковому та середньострокових періодах.
Розвинуто основні засади посилення впливу податкового регулювання на суспільний розвиток, економічні цикли і зростання, соціальні процеси.Визначено концептуальні засади формування та розвитку інституційної архітектоніки податкового регулювання на сучасному етапі розвитку країни. Обґрунтовано напрями
податкової політики як складової фінансово-економічної політики в умовах інституційних
перетворень економіки.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27201
Publication type: Монографія (видана в Україні)
Publication: Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 480 с.
In the collections: Монографії/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27201.pdf Size : 608231 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge