The Repository of VTEI
id: 27216
Title: Маркетингові інформаційні системи: методичні рекомендації до самостійної роботи
Authors: Танасійчук А. М., Уманець В. О.
Keywords: Технічне забезпечення інформаційних систем маркетингу, інформація в управлінні маркетинговою діяльністю
Date of publication: 2021-09-22 10:01:31
Last changes: 2021-09-22 10:01:31
Year of publication: 2019
Summary: Метою дисципліни «Маркетингові інформаційні системи» є формування у здобувачів вищої освіти системи спеціальних теоретичних знань та практичних навичок з питань створення, застосування та впровадження маркетингових інформаційних систем та розв’язання маркетингових задач, набуття магістрантами теоретичних та практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем маркетингу, сучасних технологічних засобів обробки інформації та інформаційних технологій розв’язання основних маркетингових задач.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27216
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 19 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27216.pdf Size : 260481 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge