The Repository of VTEI
id: 27218
Title: Ринок праці: теорія, методологія, практика
Authors: Павлюк Т. І.
Keywords: ринок праці, молодь, глобалізація, національний ринок
Date of publication: 2021-09-22 10:02:52
Last changes: 2021-09-22 10:02:52
Year of publication: 2018
Summary: У монографії висвітлено теоретико-методологічні та методичні основи
дослідження ринку праці. Проаналізовано ринок праці в Україні та світі.
Визначено специфічні форми прояву соціально-економічних відносин в умовах
сучасної економіки. Досліджено основні положення економічної теорії, які
розкривають особливості функціонування ринку праці. Розглянуто сучасні
тенденції, властиві ринку праці, спрямовані на підвищення його ефективності.
Запропоновано методичні підходи до визначення основних показників ринку
праці.
Монографія призначена для викладачів та здобувачів вищої освіти
економічних спеціальностей.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27218
Publication type: Монографія (видана в Україні)
Publication: Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018, 212 с.
In the collections: Монографії/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27218.pdf Size : 2642398 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge