The Repository of VTEI
id: 27242
Title: Міжнародний маркетинг: робоча програма
Authors: Танасійчук А. М.
Keywords: Середовище міжнародного маркетингу, формування цін на міжнародному ринку, підходи до сегментації міжнародних ринків
Date of publication: 2021-10-04 16:30:18
Last changes: 2021-10-04 16:30:18
Year of publication: 2020
Summary: Метою викладання дисципліни «Міжнародний маркетинг» за освітньою програмою «Маркетинг» є формування у здобувачів вищої освіти сучасної системи поглядів, спеціальних знань та вмінь у галузі міжнародного маркетингу, набуття практичних навичок ведення міжнародної маркетингової діяльності, які дали б можливість використовувати методологію та інструментарій міжнародного маркетингу у майбутній діяльності щодо ефективного досягнення стратегічних та оперативних цілей підприємства
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27242
Publication type: Робоча програма
Publication: Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 39 с.
In the collections: Навчальні посібники/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27242.pdf Size : 394748 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge