The Repository of VTEI
id: 27249
Title: Механізм фінансового забезпечення формування та реалізації соціальної політики в умовах децентралізації
Authors: Осіпова Л.В., Хомчук А. І.
Keywords: децентралізація, соціальна політика, фінансове забезпечення
Date of publication: 2021-10-05 10:39:25
Last changes: 2021-10-05 10:39:25
Year of publication: 2018
Summary: Проведено аналіз сучасних тенденцій та структури бюджетного фінансування соціального захисту та соціального
забезпечення населення в Україні за 2014–2016 роки. Визначено основні повноваження органів місцевого самоврядування
базового рівня у сфері соціального захисту населення. Виявлено проблеми у системі соціального захисту України, які
потребують негайного вирішення. Наведено законодавчо закріплені принципи розподілу функцій та повноважень
фінансування соціального захисту та соціальних послуг між різними рівнями влади та установами
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27249
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Вісник Хмельницького національного університету. 2018. Т. 1. № 3. С. 53-57.
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27249.pdf Size : 1023513 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge