The Repository of VTEI
id: 27250
Title: Особливості психологічного впливу на особистість у процесі управлінського спілкування
Authors: Тимкова В.А.
Keywords: психологічний вплив, управлінський вплив, ділове спілкування; керівник; психологія управління; культура співрозмовника.
Date of publication: 2021-10-06 10:39:16
Last changes: 2021-10-06 10:39:16
Year of publication: 2021
Summary: У статті розглянуто питання управлінського спілкування, що недостатньо висвітлені в науковій літературі. Аналізується відповідна поведінка людей, яка нероздільно пов’язана з їхнім психічним станом. Певна увага приділена вмінню керівника переконувати людей, що є важливим чинником ефективного впливу на особистість. Подано висновок, що знання засобів ділового спілкування може суттєво допомогти передусім керівникам підприємств у процесі їх перемовин з бізнес-партнерами та в управлінні персоналом.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27250
Publication type: Стаття у нефаховому виданні
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: зб. наук. пр. ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. 2021. Ч. 4. С. 224 – 230.
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27250.pdf Size : 1323683 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge