The Repository of VTEI
id: 27284
Title: Англомовні фільмоніми в українському перекладі
Authors: Іваницька, НБ
Keywords: фільмонім, стратегій доместикації, стратегія форенізації, тактика перекладу, прямий переклад, трансформаційний переклад, непрямий переклад.
Date of publication: 2021-10-11 09:33:38
Last changes: 2021-10-11 09:33:38
Year of publication: 2021
Summary: У статті проаналізовано сучасні стратегії і тактики перекладу англомовних фільмонімів останніх років. Досліджувану тему актуалізовано низкою чинників, з-поміж яких: зацікавленість мовознавців у процесах номінації кінофільмів як специфічної позамовної реалії, активізація типологічних досліджень фільмонімів як своєрідних щодо функцій та структури заголовків, розвиток українізації кіноіндустрії з урахуванням кращих традицій та інновацій перекладознавчої науки. У роботі було простежено основні тенденції розвитку стратегій доместикації та форенізації в контексті перекладу фільмонімів та виявлено релевантні способи перекладу фільмонімів українською мовою з позицій перекладознавства та лінгвопрагматики. До аналізу було залучено 300 англомовних назв фільмів, що вийшли в прокат протягом останніх років (2018-2020), та їхні українські переклади. Фільмоніми було відібрано за допомогою сервісу «Випадковий фільм» із онлайнового ресурсу «Кіно. Театр. Ua» (https://kino-teatr.ua/ru/main/films/year/2020/page/17.phtml).
Наведено міркування щодо релевантності обрання однієї із стратегій перекладу фільмонімів: доместикації чи форенізації. Прихильники доместикації наголошують на складності пошуку релевантних за змістом та культурним фоном ідентичних відповідників у різномовних системах та важливості подолання культурних бар’єрів через звернення до національних реалій. Прихильники стратегії форенізації базують свої аргументи на таких фактах: автентичне зображення іншомовного культурного колориту розширює лінгвокультурну компетентність читача, формує його загальний розвиток і толерантність до інших культур.
Доведено тезу про те, що в сучасному перекладі фільмонімів вибір стратегії доместикації чи форенізації визначається низкою як власне лінгвістичних, так і маркетингових та прагматичних чинників. З’ясовано, що при перекладі англомовних фільмонімів останніх років було використано тактики прямого, трансформаційного та непрямого перекладу.
Перекладознавчий аналіз англомовних фільмонімів останніх років та їхніх українських еквівалентів виявив прагнення локалізаторів зберегти інтенції авторів фільмів, свідченнням чого є більш часте використання прямого (56%) та трансформаційного (33%) перекладу. Непрямий переклад охоплює лише 11% від загальної кількості проаналізованих мовних пар, однак його специфіка залишає широке дискусійне поле для подальших наукових розвідок і дискусій із залученням металінгвістичного апарату комунікативної, прагматичної та психолінгвістики.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27284
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2021. Т. 32 (71). № 4. Ч. 2. С. 103-111
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27284.pdf Size : 398467 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge