The Repository of VTEI
id: 27285
Title: Граматичний аналітизм у синтагматиці дієслівних систем: міжмовний аспект
Authors: Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л.
Keywords: синтагматика, дієслова української та англійської мов, модель речення простої дієслівної будови, зіставний аналіз, науковий дискурс.
Date of publication: 2021-10-11 09:35:53
Last changes: 2021-10-11 09:35:53
Year of publication: 2021
Summary: Зіставні (контрастивні) дослідження в сьогоденному мовознавстві є незаперечно перспективними та науково вартісними [10-12], оскільки мають на меті встановити подібне та відмінне між окремими мовними елементами, категоріями, підсистемами, і зрештою – мовами (В.Г. Гак, С.П. Денисова, Ю.О. Жлуктенко, В.Д. Каліущенко, А.В. Корольова, І.В. Корунець, М.П. Кочерган, А.Е. Левицький, В.М. Манакін та ін.).
Об’єктом міжмовного зіставлення неодноразово виступало дієслово, яке визнають однією з центральних частин мови з огляду на його «семантичні функції, морфологічні категорії та синтаксичне вживання» [4; 5; 6]. Однак, попри значні здобутки в теоретичній інтерпретації дієслова в межах його внутрішньомовного, як і міжмовного опису (К.Г.Городенська, А.П. Загнітко, О.І. Леута, В.М. Русанівський, Н.Ю. Шведова, D. Crystal, R. Jackendoff, H. Hiddowson, Ch. Hockett, E. Lehrer, B. Levin, E. Nida, S. Soames, R. Stockwell, St. Ullman та ін.), коло проблемних питань, особливо пов’язаних із двобічним (Р. Штернеманн, М.П. Кочерган) контрастивним дослідженням дієслівних систем, залишається повністю не вичерпаним. Пропоноване дослідження репрезентує один із можливих аспектів установлення міжмовних співвідношень між дієслівною синтагматикою досліджуваних систем.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27285
Publication type: Монографія (видана за кордоном)
Publication: Moderní aspekty vědy: XІ. Díl mezinárodní kolektivní monografie. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut S.R.O., 2021. § 6.8. S. 286-295.
In the collections: Монографії/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27285.pdf Size : 1237296 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge