The Repository of VTEI
id: 27300
Title: Конструктивний потенціал гібридної форми навчання у сучасному освітньому просторі вищої школи
Authors: Осаульчик О.
Keywords: Гібридна освіта, змішане навчання, вища школа, традиційний підхід, онлайн ресурси
Date of publication: 2021-10-21 17:38:12
Last changes: 2021-10-21 17:38:12
Year of publication: 2021
Summary: Стаття висвітлює можливості впровадження гібридної системи освіти як альтернативі традиційній освітній моделі у вищій школі. Обгрунтовано доцільність переходу до гібридної форми навчання як до інноваційної і максимально оптимальної у сучасному освітньому просторі. Доцільність гібридного навчання актуалізується у гнучкій взаємодії її трьох невід’ємних елементів: традиційного підходу, самостійної роботи та обов’язкового використання онлайн матеріалів. Доведено, що гібридна форма навчання є досить гнучкою, що забезпечує індивідуалізацію навчального процесу та дозволяє викладачу виробити власний алгоритм взаємодії зі студентом. У контексті дослідження акцентовано увагу на доцільності багатофункціонального використання освітніх платформ у вищій школі, що стає можливим за умови проведення відповідних тренінгів або курсів для викладачів
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27300
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: збірник наукових праць IX Міжнародної науково-практичної конференції (14-16 вересня 2021р.). Ч. IV. С. 190-197.
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27300.pdf Size : 451657 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge