The Repository of VTEI
id: 27303
Title: Система управління якістю на туристичному підприємстві: теоретичні аспекти впровадження та функціонування
Authors: Чорна Н.М.
Keywords: якість, система управління якістю, туристичне підприємство, конкурентоспроможність
Date of publication: 2021-10-21 17:43:55
Last changes: 2021-10-21 17:43:55
Year of publication: 2021
Summary: У статті розкрито зміст понять «якість», «управління якістю», «система управління якістю». Проаналізо-вано ключові для системи управління якістю організації стандарти серії ISO. Обґрунтовано доцільність впро-вадження системи управління якістю на підприємстві, її розвитку та постійного поліпшування як інструменту зміцнення конкурентоспроможності, посилення ринкової влади та розширення присутності на ринку галузі. В умовах триваючої інтеграції України у європейський економічний простір, розширення каналів співпраці з зарубіжними ринками впровадження господарюючими суб’єктами системи менеджменту якості покликане зміцнити довіру до них, суттєво посприяти налагодженню та розвитку співробітництва. Доведено важливість використання систем менеджменту якості туристичними підприємствами, особливо з урахуванням катастро-фічних втрат, що їх зазнала туристична галузь від пандемії COVID-19.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27303
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Економіка та суспільство. 2021. Вип. 29.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27303.pdf Size : 153726 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge