The Repository of VTEI
id: 27304
Title: Якість туристичних послуг: особливості формування та управління
Authors: Чорна Н.М.
Keywords: пандемія COVID-19, карантинні обмеження, економічна криза, рецесія, економічна політика, цифровізація, цифрова економіка, економіка результату, електронна економіка, електронна комерція
Date of publication: 2021-10-21 17:44:26
Last changes: 2021-10-21 17:44:26
Year of publication: 2021
Summary: У статті розкрито зміст поняття якість,визначено особливості якості туристичних послуг, проаналізовано чинники, які на неї впливають. Доведено, що в сьогоденних умовах господарювання якість туристичних послуг є одним із найважливіших складників ефективності та рентабельності суб’єктів туристичної індустрії. Обґрунтовано, що якість надаваних послуг здійснює вагомий вплив на конкурентоспроможність туристичних підприємств, а тому потребує значної уваги з боку останніх. Доведено, що наданню туристичних послуг стабільно високої якості сприяє впровадження у діяльність підприємств системи управління якістю, проаналізовано принципи її функціонування. Значну увагу приділено процесному підходу та ризик-орієнтованому мисленню,які, відповідно до міжнародного стандарту ISO серії 9001, характеризують системи управління якістю послуг провідних підприємств, забезпечують їх конкурентоспроможність на ринку галузі.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27304
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 58. С. 20-24.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27304.pdf Size : 139986 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge