The Repository of VTEI
id: 27305
Title: Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку регіонів України
Authors: Чорна Н.М.
Keywords: сільський зелений туризм, розвиток, тенденції, проблеми, перспективи, Україна
Date of publication: 2021-10-21 17:45:18
Last changes: 2021-10-21 17:45:18
Year of publication: 2021
Summary: У статті розкрито зміст сільського зеленого туризму, проаналізовано тенденції його розвитку та чинники, що на нього впливають. Доведено, що в умовах пандемії covid-19 попит на відпочинок у селі збільшився. Обґрунтовано спроможність зеленого туризму здійснювати позитивний вплив на соціальноекономічний розвиток регіонів України, сприяти відродженню українського села.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27305
Publication type: Стаття у нефаховому виданні
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: зб. наукових праць ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця : ВРР ВТЕІ КНТЕУ. 2021. Ч. 3. C. 266-271.
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27305.pdf Size : 357454 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge