The Repository of VTEI
id: 27309
Title: Класифікації компліменту згідно компонентів дискурсивної діяльності.
Authors: Терещенко Л.Я., Ткачук Т.І.
Keywords: Ключові слова: комплімент, критерії класифікації, ілокутивний мовленнєвий акт, імпліцитність, експліцитність
Date of publication: 2021-10-25 09:23:30
Last changes: 2021-10-25 09:23:30
Year of publication: 2021
Summary: Комплімент як частина комунікативного процесу займає вагоме місце в кожній лінгвокультурі та сприяє
встановленню комунікативної рівноваги. Стаття зосереджується на узагальнюючому аналізі різновидів
критеріїв, що покладені в основу класифікації компліментів за компонентами дискурсивної діяльності,
розподіливши їх на такі, що пов’язані з лінгвальними чинниками, та ті, що описують позалінгвальні аспекти
вираження компліментарного змісту. Перший аспект виділяє типові зовнішні і внутрішні форми
компліментів, відзначаючи оригінальність, оцінку, об’єкт та лексико-синтаксичні характеристики
компліментів, а другий – визначає головні національно-культурні особливості їх висловлення та характерні
особливості комунікативної ситуації. Вочевидь, комплімент може супроводжувати мовленнєвий акт іншого
типу, утворюючи нові різновиди, які відмічаються особливими функціями та змістом. Беззаперечним є той
факт, що полівекторність та поліфункціональність сучасних компліментів виражається у незліченній
кількості варіантів висловлювань, в котрих вони застосовуються. Так, компліменти, що характеризують дії
і манери співрозмовника, зазвичай висловлюються у такий спосіб, щоб спонукати адресата до висловлення
реакції у відповідь. Дуже часто у компліментах описується реакція чи враження від дій співрозмовника без
опису самих дій. У свою чергу, компліменти, що мають яскраве емоційне забарвлення, спрямовані на те, щоб
підкреслити спільність інтересів, однакові погляди, щоб показати тісні зв’язки зі співрозмовником, аби
досягти поставленої мети розмови.
У статті йдеться про те, що комплімент виявляє як мовні, так і культурні особливості адресата,
демонструючи при цьому його емоційну стриманість, тактовність чи нетактовність, толерантне
ставлення і повагу до інших. Розглянуто ознаки прямих ілокутивних мовленнєвих актів, що містять
позитивну оцінку. Подано класифікацію компліментів за співвідношенням експліцитної та імпліцитної
інформації, з’ясовано специфіку їх вербалізації.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27309
Publication type: Стаття у закордонних наукових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2021. Vol. 9. Issue 2. P. 61-64.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27309.pdf Size : 966157 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge