The Repository of VTEI
id: 27310
Title: Особливості дистанційного навчання у вищій школі в умовах пандемічних обмежень
Authors: Ткачук Т. І.
Keywords: Ключові слова: вища освіта; дистанційне навчання; пандемічні обмеження; якість навчання; дистанційні технології.
Date of publication: 2021-10-25 09:54:56
Last changes: 2021-10-25 09:54:56
Year of publication: 2021
Summary: Умовно розподіливши світ на «до і після», пандемія COVID-19 спричинила цілу низку медичних, економічних і політичних проблем всесвітнього масштабу. Для освіти ж вона стала, з одного боку, стимулом для впровадження інноваційних технологій, а з іншого – індикатором її основних недоліків і проблем. У статті
визначено основні тенденції дистанційного навчання у вищій освіті в Україні в 237 умовах пандемічних обмежень. Акцентовано на особливостях використання телекомунікаційних технологій, навчальних платформ та он-лайн курсів, що забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів і студентів.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27310
Publication type: Збірник наукових праць
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: зб. наук. пр. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 14-16 вересня 2021 р. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. Ч. 4. С. 236-244.
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27310.pdf Size : 459733 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge