The Repository of VTEI
id: 27312
Title: Вивчення іноземної мови в часи пандемії: криза чи шанс
Authors: Близнюк Л.М., Козак А.В., Шостак У.В.
Keywords: дистанційна форма навчання, вивчення іноземної мови, ІКТ, онлайн-ресурс, онлайн-платформа, заклад вищої освіти, заклад загальної середньої освіти.
Date of publication: 2021-10-26 10:16:56
Last changes: 2021-10-26 10:16:56
Year of publication: 2021
Summary: У науковій статті розкрито теоретико-практичні засади вивчення іноземної мови в часи пандемії, виходячи з того, чи ця ситуація зумовила кризу, чи надала унікальний шанс в освітньому процесі. Встановлено, що умови, створені пандемією COVID-19,дали поштовх до розвитку дистанційної форми вивчення іноземної мови. З’ясовано,
що заклади вищої освіти та заклади загальної середньої освіти під впливом обмежень в умовах пандемії перейшли від традиційної форми навчання до віртуального навчання.Виявлено, що, з одного боку, дистанційна
форма вивчення іноземної мови забезпечує підвищену доступність до більшої кількості навчального матеріалу, а з іншого – визначає неготовність як вчителів, так і учнів до такої форми навчання, а також неготовність викладачів і студентів до інтеграції
в навчальний процес, основу якого стано-
вить використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій. Визначено, що
дистанційна форма навчання іноземної
мови під впливом пандемії COVID-19 зна-
чно удосконалилась, оскільки викладання
перейшло у форму онлайн-спілкування та
онлайн-навчання. Встановлено, що у закла-
дах загальної середньої освіти вчителі в
умовах дистанційного навчання можуть
використовувати 20 онлайн-платформ для
вивчення англійської мови, 6 онлайн-плат-
форм для вивчення французької мови та
20 онлайн-платформ для вивчення німець-
кої мови відповідно до інформації Міністер-
ства освіти і науки України. З’ясовано, що
для вивчення англійської мови як іноземної
у закладах загальної середньої освіти та
у закладах вищої освіти використовують
такі сучасні онлайн-платформи, як 24 Easy
Steps, ClassDojo, Classroom Screen, Google
Classroom, Zoom, Islcollective, British Council
Materials. Визначено, що для вивчення англій-
ської мови профільні заклади вищої освіти
найчастіше використовують такі онлайн-
платформи та онлайн-ресурси, як E-learn,
ZOOM, Google Classroom, Quizlet, British
Council і BBC Learning English.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27312
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Інноваційна педагогіка : науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 2021. Випуск 38. С. 102-105.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27312.pdf Size : 903625 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge