The Repository of VTEI
id: 27318
Title: Virtual educational environment as an innovative component of learning foreign language in higher education
Authors: Shostak Ulyana, Paslavska Inga
Keywords: віртуальний освітній осередок, інформаційно-комп’ютерні технології, модель віртуального навчання, платформа Moodle, опанування іноземної мови.
Date of publication: 2021-10-26 10:47:29
Last changes: 2021-10-26 10:47:29
Year of publication: 2020
Summary: У статті систематизовано наукові погляди провідних вітчизняних та зарубіжних вчених на розуміння сутності концепції «віртуального освітнього осередку»; виокремлено та проаналізовано основні підходи до тлумачення цього терміну; інформаційні технології розглядаються як невід’ємна частина віртуального навчального середовища; а також охарактеризовано властивості віртуального навчального осередку. Освітня платформа
Moodle виділена як одна з основних для створення віртуального освітнього осередку вищої школи. Охарактеризовано віртуальний освітній осередок у контексті опанування іноземної мови майбутніми фахівцями та безпосереднє використання інформаційних технологій при опануванні дисципліни з іноземної мови у вищій школі. Спільною рисою всіх цих понять є насамперед освітній осередок, який характеризується використанням мережі та інформаційних комп’ютерних технологій на підтримку якісного проведення навчального процесу.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27318
Publication type: Стаття у закордонних наукових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Knowledge, Education, Law, Management. 2020. № 5 (33). Vol. 4. P. 40-46.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27318.pdf Size : 622297 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge