The Repository of VTEI
id: 27322
Title: Шляхи формування цифрової компетентності фахівців з економіки
Authors: Гулівата І.О.
Keywords: формування компетентності, цифрова компетентність, цифрова економіка, інформаційно-комунікаційні технології
Date of publication: 2021-11-11 14:22:16
Last changes: 2021-11-11 14:22:16
Year of publication: 2021
Summary: У статті запропоновано напрями формування цифрової компетентності фахівців економічної галузі з урахуванням світових трендів розвитку цифровізації суспільства. Розглянуто досвід Європейського Союзу щодо розробки цифрових компетенцій, рівня володіння ними та цифрових навичок. Результати дослідження полягають в узагальненні основних тенденцій формування цифрової компетентності та визначенні ключових вимог майбутніх економістів щодо володіння цифровими навичками.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27322
Publication type: Стаття у нефаховому виданні
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: зб. наук. пр. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 14-16 вересн. 2021 р. Вінниця, 2021. Ч. 2. С. 168-180
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27322.pdf Size : 382768 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge