The Repository of VTEI
id: 27348
Title: Побудова багатофакторної регресійної моделі засобами програмного забезпечення Eviews
Authors: Радзіховська Л.М., Гусак Л.П., Панчук Ю.С.
Keywords: прогнозування, ВВП, трендовий аналіз, показник, багатофакторна регресійна модель
Date of publication: 2021-12-30 13:12:02
Last changes: 2021-12-30 13:12:02
Year of publication: 2021
Summary: В статті розкрито особливості практичного застосування сучасних інформаційних технологій до здійснення прогнозування економічних процесів на основі економетричних моделей
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27348
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2021. Вип. № 44. С. 54-59.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27348.pdf Size : 397918 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge