The Repository of VTEI
id: 27363
Title: Брендинг у виведенні продуктів на зовнішні ринки
Authors: Довгань Ю.В.
Keywords: брендинг, продукт, зовнішні ринки
Date of publication: 2022-01-10 14:14:49
Last changes: 2022-01-10 14:14:49
Year of publication: 2021
Summary: Тези присвячені вивченню особливостей брендингу при виведенні продуктів на зовнішні ринки
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27363
Publication type: Тези доповіді
Publication: Бренд-менеджмент: маркетингові технології : збірн. тез доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11 бер. 2021 р. Київ : КНТЕУ, 2021. С. 141-143.
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27363.pdf Size : 592937 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge