The Repository of VTEI
id: 27393
Title: Маркетинговий аудит діяльності підприємства (за матеріалами Приватного підприємства «Торговий дім «Едельвейс і К», м. Вінниця)
Authors: Калинчук Н.В.
Keywords: маркетингова діяльність, маркетинговий аудит, матриця SWOT–аналізу, маркетинговий менеджмент
Date of publication: 2022-01-12 09:13:41
Last changes: 2022-01-12 09:13:41
Year of publication: 2021
Summary: Метою кваліфікаційної роботи є дослідження маркетингового аудиту діяльності підприємства. Об’єкт дослідження – маркетингова діяльність ПП «Торговий дім «Едельвейс і К» на основі проведення маркетингового аудиту. Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти маркетингової діяльності ПП «Торговий дім «Едельвейс і К» на основі проведення маркетингового аудиту. Наукова новизна - дослідження маркетингової діяльності ПП «Тороговий дім «Едельвейс і К», відображає основну діяльність підприємства, слабкі та сильні сторони, позицію на рику та основних конкурентів. Практичні результати дослідження забезпечать доступ до своєчасної та точної інформації, яка необхідна керівництву підприємства для мінімізації ризиків.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27393
Publication type: Дипломна робота, проєкт
Publication: : кваліфікаційна робота. Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ. 2021. 54 с.
In the collections: 2021/ Курсові роботи (проєкти)/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27393.pdf Size : 186371 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge