The Repository of VTEI
id: 27398
Title: Особливості аналізу персоналу підприємства
Authors: Коцеруба Н.В.
Keywords: аудит, прибуток, рентабельність підприємства, внутрішній контроль, аудиторські процедури
Date of publication: 2022-01-13 13:50:14
Last changes: 2022-01-13 13:50:14
Year of publication: 2021
Summary: У статті досліджено значення рентабельності, як відносного показника ефективності діяльності. Окреслено особливості формування системи внутрішнього контролю на підприємстві. Проаналізовано процедури аналізу та аудиту рентабельності та вивчено необхідність їх застосування.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27398
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: зб. наук. пр. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 6 черв. 2021 р. Вінниця, 2021. Ч. 2. С. 34-39
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27398.pdf Size : 2510824 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge