The Repository of VTEI
id: 27401
Title: Оцінка кредитоспроможності підприємства–позичальника на основі показників фінансової звітності
Authors: Коцеруба Н.В.
Keywords: кредитоспроможність, фінансові коефіцієнти, чинники впливу, прийоми фінансового аналізу, суб’єкт підприємницької діяльності
Date of publication: 2022-01-13 13:58:16
Last changes: 2022-01-13 13:58:16
Year of publication: 2020
Summary: Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника є необхідною умовою прийняття рішень стосовно надання банківського кредиту та визначення умов, що встановлюються установою банку для його отримання. Визначення кредитоспроможності позичальника має на меті зниження кредитного ризику, на який наражається банківська установа, здійснюючи кредитування суб’єкта підприємницької діяльності. Методичні засади оцінки кредитоспроможності позичальників потребують удосконалення в частині обґрунтування вибору фінансових показників та формування ефективної системи поетапної оцінки в умовах кризового стану вітчизняної економіки з метою сприяння підвищення обґрунтованості банківських рішень стосовно надання кредитів потенційним позичальникам
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27401
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Формування ринкових відносин: Збірник наукових праць. 2020. Вип. 7-8 (231). С. 76-83.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27401.pdf Size : 0 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge