The Repository of VTEI
id: 27404
Title: Процедури та прийоми аналізу при здійсненні аудиту майнового стану підприємства
Authors: Коцеруба Н.В.
Keywords: аналіз,майновий стан, фінансові коефіцієнти,аудит майнового стану
Date of publication: 2022-01-13 14:03:51
Last changes: 2022-01-13 14:03:51
Year of publication: 2019
Summary: Здійснення аудиту, як форми контролю майнового стану підприємства відбувається на основі проведення аналізу показників, які його характеризують.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27404
Publication type: Тези доповіді
Publication: Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : зб. наук. пр. VІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет–конф., 27 берез. 2019 р.: у 2-х ч. Ч. I. Вінниця : ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. С. 28-30
In the collections: Публікації/ Всеукраїнські конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27404.pdf Size : 480072 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge