The Repository of VTEI
id: 27418
Title: Міграція робочої сили з україни до єс на прикладі польщі: ключові тенденції та проблемні аспекти в контексті євроінтеграції
Authors: Осіпова Л.В., Кравчик Ю. В.
Keywords: : інтеграція України до ЄС; міграція робочої сили; міграційні процеси; міграційна активність; вплив міграції на соціально-економічний розвиток
Date of publication: 2022-01-31 11:55:40
Last changes: 2022-01-31 11:55:40
Year of publication: 2021
Summary: У статті узагальнено сучасний стан та головні тенденції зовнішньої міграції населення з України до Республіки Польщі, зокрема в аспекті трудової міграції. Охарактеризовано політико-правовий режим перетину кордону між країнами. Надано характеристику ключових економічних і соціальних параметрів, які визначають середовище міграції в системі Україна – Польща. Наведено показники перетину кордону українцями до Польщі, проживання громадян України на території Польщі, їх місця в гендерній структурі населення цієї країни, натуралізації. Відображено результати аналізування тенденційних характеристик зовнішньої трудової міграції з України до Республіки Польщі в аспектах чисельності поданих заяв та отриманих дозволів на тимчасове перебування і працевлаштування українців у Польщі. Виявлено специфіку й проблемні аспекти зовнішньої трудової міграції з України до Польщі в контексті соціально-економічного розвитку країн, а також
євроінтеграції України.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27418
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Вісник Хмельницького національного університету, 2021. № 5. Том 1. С. 18-23
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27418.pdf Size : 415843 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge