The Repository of VTEI
id: 27500
Title: Інжиніринг закладів ресторанного господарства: робоча програма
Authors: Крижак Л. М.
Keywords: інжиніринг, ресторанне господарство, проект.
Date of publication: 2022-02-14 15:46:28
Last changes: 2022-02-14 15:46:28
Year of publication: 2022
Summary: У своїй діяльності заклади ресторанного господарства обладнуються новітніми системами, які є комплексом технічних пристроїв інженерного обладнання, що забезпечують сприятливі умови побуту, трудової діяльності
людини і технологічного процесу в приміщеннях.«Інжиніринг закладів ресторанного господарства» є придбання, систематизація та закріплення у студентів теоретичних знань та практичних вмінь щодо побудови ефективного
технологічного процесу шляхом прийнятих інноваційних інженерних рішень та здійснення оцінки запропонованих рішень.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27500
Publication type: Навчальна програма
Publication: Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 20 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27500.pdf Size : 287400 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge