The Repository of VTEI
id: 27546
Title: Кейтеринг: робоча програма
Authors: Чорна Н.М., Іваніщева О.А.
Keywords: кейтеринг, послуги, обслуговування, форми, методи, споживачі.
Date of publication: 2022-02-15 14:30:57
Last changes: 2022-02-15 14:30:57
Year of publication: 2021
Summary: Дисципліна «Кейтеринг» включена до блоку обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» і спрямована на опанування теоретичних та практичних аспектів
організації кейтерингової діяльності в різних виробничих умовах. Метою дисципліни «Кейтеринг» є формування у здобувачів вищої освіти глибоких теоретичних знань та практичних навичок щодо основ організації промислового та подієвого видів кейтерингу для забезпечення високого рівня обслуговування споживачів.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27546
Publication type: Робоча програма
Publication: Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 26 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27546.pdf Size : 339127 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge