The Repository of VTEI
id: 27572
Title: Flipped classroom як інноваційний метод викладання іноземної мови: теоретико-методологічний аспект
Authors: Тимощук Н.М.
Keywords: перевернутий клас; інноваційні зміни; ефективне впровадження; викладання іноземної мови; заклади вищої освіти.
Date of publication: 2022-04-06 10:58:31
Last changes: 2022-04-06 10:58:31
Year of publication: 2022
Summary: У статті представлено метод “перевернутого навчання” як один з найбільш інноваційних та ефективних у навчальному процесі вищої школи, а також доведено необхідність конструктивних змін у традиційній системі навчання у закладах вищої освіти. Постійне зростання обсягів інформації унеможливлює передачу знань у готовому вигляді, натомість вимагає вміння шукати та працювати з нею. Експериментальне навчання з використанням flipped classroom як інноваційного методу викладання іноземної мови проводилося серед студентів Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельноекономічного університету. Використання цієї моделі робить навчальний процес більш ефективним та інноваційним, оскільки підвищує мотивацію і самостійність учнів, формує відповідальність та впевненість у собі, а також відповідає вимогам сучасності.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27572
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Молодь і ринок. 2022. №1 (199). С. 113-117
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27572.pdf Size : 1731031 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge