The Repository of VTEI
id: 27583
Title: Удосконалення автоматизованої системи управління діяльністю ЗВО
Authors: Новицький Р., Яцковська Р.
Keywords: електронне освітнє середовище, електронні ресурси, система управління навчанням, SEL
Date of publication: 2022-05-19 10:06:48
Last changes: 2022-05-19 10:06:48
Year of publication: 2021
Summary: Автоматизована система управління діяльністю інституту дозволяє підвищувати ефективність роботи
кожного відділу та всього навчального закладу загалом. Сучасні тенденції розвитку інформаційних
технологій спонукають систему освіти підтримувати інформатизацію вищого навчального закладу,
автоматизувати робочий і навчальний процес та надають багато можливостей для удосконалення
електронної системи управління у різних напрямках. Автоматизовані інформаційні системи і заходи щодо
інформатизації процедур управління навчальним процесом здатні допомогти ефективно вирішити більшість
завдань, пов`язаних з життєдіяльністю ЗВО, здатні істотно поліпшити якість управління і скоротити його
трудомісткість.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27583
Publication type: Стаття у закордонних наукових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Slovakia, Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Košice. 2021. Vol. 9. No. 5. Р. 134-136.
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27583.pdf Size : 2526331 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge