The Repository of VTEI
id: 27588
Title: Цілі економіко-математичного моделювання і аналізу економічних об’єктів
Authors: Гусак Л.П.
Keywords: економіко-математичне моделювання, математична модель, економічні об`єкти та явища
Date of publication: 2022-05-27 10:57:12
Last changes: 2022-05-27 10:57:12
Year of publication: 2022
Summary: Дослідження показали, що основним призначенням економіко-математичних моделей конкретного підприємства можна вважати розробку рекомендацій, які містять необхідні умови, під час виконання яких забезпечується ефективна діяльність всіх учасників і стійкість даного підприємства на заданому горизонті планування.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27588
Publication type: Тези доповіді
Publication: Економіко – правові дискусії: матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної Інтернет- конференції студентів, аспірантів та науковців, 30 квітня 2022 р., 2022. C. 218-220.
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27588.pdf Size : 673600 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge