The Repository of VTEI
id: 27600
Title: Економічна безпека підприємства та шляхи її забезпечення
Authors: Поліщук Н.В., Лобачева І.Ф., Побережний В.В.
Keywords: управління, потенціал підприємства, ресурсні елементи, стратегія підприємства, оптимізація, диспропорції.
Date of publication: 2022-06-21 11:50:36
Last changes: 2022-06-21 11:50:36
Year of publication: 2020
Summary: У статті розглянуто теорію потенціалу підприємства, загальні положення оцінки й
ціннісно-орієнтовану концепцію управління потенціалом підприємств.
Також у роботі розглядаються фундаментальні та прикладні проблеми оцінки та
управління стратегічним потенціалом підприємств промисловості, а також теоретикометодологічні положення оцінки окремих ресурсних елементів потенціалу підприємств.
Крім того, проведено аналіз концептуальних засад стратегічного управління
потенціалом підприємства, що визначає основним об’єктом управління процеси
формування, відтворення та нарощування потенціалу, встановлено закономірності процесу
його відтворення, досліджено та розвинуто інструментарій оцінки рівня його
використання для основних структурних елементів.
Важливим є розгляд питання розробки та реалізації стратегії підприємства, побудови
системи стратегічного управління, а також питання оцінки елементів його ресурсного
потенціалу.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27600
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Регіональна бізнес-економіка та управління. 2020. № 1 (65). С. 20-27.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27600.pdf Size : 207777 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge