The Repository of VTEI
id: 27605
Title: Обліково-аналітичне забезпечення в системі управління товарними операціями підприємства
Authors: Кудирко О.М., Даценко Г.В., Гладій І.О., Дзюба О.М., Копчикова І.В., Коцеруба Н.В., Крупельницька І.Г., Лобачева І.Ф., Майстер Л.А., Настенко М.М., Откаленко О.М., Покиньчереда В.В., Чолій Л.О.
Keywords: витрати, облік, аналіз, управління, інформація, забезпечення
Date of publication: 2022-07-26 14:57:48
Last changes: 2022-07-26 14:57:48
Year of publication: 2022
Summary: У монографії наведено теоретичне обґрунтування та запропоновано вирішення наукової задачі, що полягає в розробці науково-методичних засад і практичних рекомендацій щодо налагодження ефективної системи організації первинного бухгалтерського обліку й поточної звітності товарних операцій підприємств фармацевтичної галузі. Запропоновано комплексний пакет документів, що забезпечить правильне оформлення факту здійснення господарських операцій, пов’язаних із рухом товарних запасів, схематично зображено
методи нормування товарів, що забезпечить їх постійне оновлення, обґрунтовано необхідність проведення якісного та економічного аналізу закуплених товарів, що дозволить зменшити втрати запасів й підвищити результативність від їх реалізації. Наведені напрацювання сприятимуть полегшенню ведення бухгалтерського обліку та забезпечать прийняття правильних управлінських рішень щодо діяльності підприємства.
Монографію рекомендовано для фахівців у галузі економіки, менеджменту на підприємстві, а також для студентів і аспірантів економічних спеціальностей, науковців і викладачів закладів вищої освіти
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27605
Publication type: Монографія (видана за кордоном)
Publication: : монографія. Agenda Publishing House Ltd. London. United Kingdom. 2022. 136 с.
In the collections: Монографії/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27605.pdf Size : 902358 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge