The Repository of VTEI
id: 27737
Title: Внутрішній аудит = Internal audit
Authors: Кудирко О.М.
Keywords: внутрішній аудит, котроль, підприємства, облік
Date of publication: 2022-08-03 14:29:59
Last changes: 2022-08-03 14:29:59
Year of publication: 2021
Summary: Курс «Внутрішній аудит» є невід’ємною складовою циклу навчальних дисциплін, що формують висококваліфікованих фахівців у галузі економіки підприємництва, обліку, аудиту та державного фінансового контролю. Вивчаючи цю дисципліну згідно навчального плану, студенти мають опанувати певні теоретичні знання та отримати практичні навички з базових понять курсу.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27737
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 32 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27737.pdf Size : 384115 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge