The Repository of VTEI
id: 27739
Title: Оцінювання та облік майна в матеріальній формі = Аssessmentand accounting of tangible property
Authors: Кудирко О.М.
Keywords: облік майна, облік, оцінка, бухгалтерський облік
Date of publication: 2022-08-03 14:45:10
Last changes: 2022-08-03 14:45:10
Year of publication: 2021
Summary: Вивчення дисципліни «Оцінювання та облік майна в матеріальній формі» спрямоване на оволодіння здобувачами теоретико-методологічних засад та набуття практичних навичок щодо сутності оцінки, що здійснюється на визначених наукових принципах та методологічній базі і є сполученням математичних методів та суб’єктивних міркувань оцінювача. Основною метою вивчення дисципліни «Оцінювання та облік майна в матеріальній формі» є формування теоретичних знань, та практичних навичок з основ експертного оцінювання майна та майнових прав суб’єктів господарювання.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27739
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 26 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27739.pdf Size : 332478 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge