The Repository of VTEI
id: 27740
Title: Оцінювання та облік майна в матеріальні формі = Аssessmentand accounting of tangible property
Authors: Кудирко О.М.
Keywords: облік майна, облік, оцінка, бухгалтерський облік, перевірка
Date of publication: 2022-08-03 15:15:19
Last changes: 2022-08-03 15:15:19
Year of publication: 2021
Summary: Курс «Оцінювання та облік майна в матеріальній формі» є невід’ємною складовою циклу навчальних дисциплін, що формують висококваліфікованих фахівців у галузі економіки, обліку, аудиту та державного фінансового контролю. Вивчаючи цю дисципліну згідно навчального плану, студенти мають опанувати певні теоретичні знання та отримати практичні навички з базових понять курсу.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27740
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 35 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27740.pdf Size : 424854 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge