The Repository of VTEI
id: 27741
Title: Внутрішній аудит : Іnternal audit
Authors: Кудирко О.М.
Keywords: внутрішній аудит, котроль, підприємства, облік, ревізія
Date of publication: 2022-08-03 15:19:06
Last changes: 2022-08-03 15:19:06
Year of publication: 2021
Summary: Вивчення дисципліни «Внутрішній аудит» спрямовано на забезпечення високого рівня фахової підготовки студентів з питань організації та методології внутрішнього аудиту як різновиду економічного контролю, професійної діяльності та науки; організації і функціонування внутрішнього аудиту у світовій та вітчизняній практиці. Метою курсу є поглиблення спеціальних знань з внутрішнього аудиту, формування і розвиток уміння використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27741
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 20 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27741.pdf Size : 294260 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge